آرشیو مطالب : امنیت شغلی

از تصویب یك سند تا تضمین شغلی كارگر


از تصویب یك سند تا تضمین شغلی كارگر

معاون وزیر كار خبر داد

آغاز اعزام نیروی كار به خارج، نیروهای فنی و پزشكی در اولویت اعزام


آغاز اعزام نیروی كار به خارج، نیروهای فنی و پزشكی در اولویت اعزام

شرط سر كار ماندن كارگران


شرط سر كار ماندن كارگران

یك مقام كارگری مطرح كرد

دستمزد كارگران را شناور كنید


دستمزد كارگران را شناور كنید

نایب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران:

وزیر جدید كار ثابت كند كه با برنامه آمده است


وزیر جدید كار ثابت كند كه با برنامه آمده است

در نشست نمایندگان كارگران با سرپرست وزارت كار مطرح شد؛

سه مطالبه جامعه كارگری از محسنی بندپی، امنیت شغلی، اولین مطالبه


سه مطالبه جامعه كارگری از محسنی بندپی، امنیت شغلی، اولین مطالبه

آیین نامه تعیین سقف قرارداد موقت به دولت رفت


آیین نامه تعیین سقف قرارداد موقت به دولت رفت

شرایط اقامت گرجستان


شرایط اقامت گرجستان

یك فعال كارگری مطرح كرد

پشتیبانی از كارفرما مانعی برای امضای قرارداد موقت


پشتیبانی از كارفرما مانعی برای امضای قرارداد موقت

مقام مسئول كارگری اعلام كرد:

۹۶ سال سختی برای كارگران بود


۹۶ سال سختی برای كارگران بود

، اقتصاد ایران در سال ۹۶،

مصوبه ای كه كام كارگران را تلخ كرد


مصوبه ای كه كام كارگران را تلخ كرد

معاون وزیر كار اعلام كرد؛

جبران بخشی از حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در ۵ سال قبل


جبران بخشی از حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در ۵ سال قبل

كارفرمایان سبد معیشت كارگران را مدنظر گیرند


كارفرمایان سبد معیشت كارگران را مدنظر گیرند

بازار كار برای بیكاران باسواد


بازار كار برای بیكاران باسواد

رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار مطرح كرد

روش مقابله با قراردادهای سفید


روش مقابله با قراردادهای سفید

كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است