معاون وزیر راه و شهرسازی:

شهرهای دوستدار محیط زیست در ایران ایجاد می شود

شهرهای دوستدار محیط زیست در ایران ایجاد می شود به گزارش كار و درآمد معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امسال راه اندازی سه شهر جدید با رویكرد دوستدار محیط زیست، حمل و نقل پاك، خطوط ریلی سریع و ارزان به شهرهای مادر، شبكه پیاده راه و خطوط عبور دوچرخه شروع می شود و هفت شهر جدید با همین خاصیت ها در دست مطالعه است. او همینطور اظهار داشت كه مسكن ملی در 21 شهر جدید در حال ساخت است. او توسعه فضاهای درمانی، آموزشی و فرهنگی را از دیگر اولویت های شركت عمران شهرهای جدید در سال 1399 عنوان نمود.


حبیب الله طاهرخانی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: شروع نسل دوم شهرهای جدید با تغییر تمركز از سكونت به سایر كاركردها از مهم ترین برنامه های عملیاتی مجموعه شهرهای جدید در سال ۱۳۹۹ است. در همین راستا ادامه عملیات اجرایی شهرهای جدید تیس، ایوانكی و سیراف و پیگیری شروع عملیات اجرایی شهرهای جدید تابناك و خوارزمی در سال ۱۳۹۹ در دستور كار قرار گرفته است.
هفت شهر جدید در دست مطالعه
او همینطور اظهار نمود: تصویب طرح های مطالعاتی شهرهای جدید مكران، سمنگان، سنندج، كرمانشاه، حوراء، پارس، كوشك و... از اولویت های شركت عمران شهرهای جدید در این محور عملیاتی است. در كنار ایجاد شهرهای جدید نسل دوم، اتمام فرآیندهای تصویب شهرك ها در مراجع استانی و ملی و آغاز عملیات راه اندازی آنها در قالب مصوبه ها و بخش نامه های ملاك عمل در سال ۱۳۹۹ پیگیری خواهد شد.
برنامه توسعه نظام حمل و نقل انبوه و سریع بین شهرهای جدید و مادر
طاهرخانی، نظام حمل و نقل كارآمد را از مهم ترین عوامل توفیق سیاست ایجاد شهرهای جدید دانست و اظهار داشت: تداوم اجرای عملیات متروی جدید بهارستان به كلانشهر اصفهان، متروی شهر جدید گلبهار به كلانشهر مشهد مقدس، متروی شهر جدید پردیس به كلانشهر تهران، متروی شهر جدید مجلسی به بهارستان و كلانشهر اصفهان و در نهایت مشاركت در راه اندازی مترو فرودگاه بین المللی امام ـ شهر جدید پرند از اولویت های اصلی سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
وی افزود: از طرف دیگر استفاده از ظرفیت شبكه آزادراهی و بزرگراهی همچون تكمیل و بهره برداری از آزادراه سهند ـ تبریز و راه اندازی راه دسترسی شهر جدید پرند به آزادراه جنوبی تهران (چرمشهر ـ آبیك) و مشاركت در راه اندازی آزادراه اصفهان - شیراز و ایجاد دسترسی به شهر جدید صدرا در شرایطی كه دسترسی ها به بعضی از شهرهای جدید با مشكل جدی مواجهند، از اولویت های سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

توسعه حمل و نقل عمومی دوستدار محیط زیست
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینكه موضوع حمل و نقل انسان محور بجای خودرو محور در كشور تحول بزرگی در نگرش به موضوع حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل دوستدار محیط زیست ایجاد كرده است، اظهار داشت: حاصل چنین نگرشی در اولویت قراردادن حمل و نقل عمومی، تقویت شبكه پیاده راه ها و پیاده روها، گسترش خطوط عبور دوچرخه و توجه به فضاهای شهری برای ایجاد انگیزه برای پیاده روی است. دراین زمینه می توان به طراحی و اجرای مسیرهای دوچرخه در كلیه شهرهای جدید با هدف حمل ونقلی، كمك به توسعه سیستم اتوبوسرانی و تاكسیرانی درون شهری و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی، پایانه ها و ایستگاه ها بعنوان اولویت های اصلی سال ۱۳۹۹ اشاره نمود.

برنامه توسعه و گسترش زیرساخت های اجتماعی در شهرهای جدید
طاهرخانی، یكی دیگر از مهمترین رویكردهای اساسی در توسعه و مدیریت شهرهای جدید را حركت به سمت اجتماع محوری و توجه به زیرساخت های اجتماعی دانست و اضافه كرد: نیاز به توسعه اجتماعی شهرهای جدید و شكل گیری هویت و همبستگی اجتماعی در آنها از برنامه های واجد اولویت در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در این راستا توسعه و گسترش زیرساخت های اجتماعی (طیف گسترده ای از فضاهای عمومی، فرهنگی و ورزشی باتوجه به كاربری های تعیین شده در طرح های جامع و تفصیلی و پراكنش آنها در سطح شهرهای جدید و محلات آن) بمنظور افزایش تعاملات شهروندان با یكدیگر و شكل گیری هویت منسجم اجتماعی، مورد نظر است. همچون مهمترین اقدامات این برنامه می توان به ساخت مجموعه های فرهنگی و كتابخانه، زمین های ورزشی روباز و مجتمع های آموزشی اجتماع محور و كانون های پرورش فكری كودكان و نوجوانان در شهرهای جدید اشاره نمود.

احداث مراكز محلات در شهرهای جدید
وی اظهار نمود: گسترش آشفته توسعه شهری در مجموعه شهرهای جدید در كل محدوده شهر بجای توسعه محله ای و كمبود بیش از حد خدمات روبنایی در حوزه تفریحی، آموزشی، مذهبی و تجاری در سایت های مسكن مهر و محرومیت مردم ساكن در بعضی از پروژه های مسكن مهر از دسترسی به خدمات اولیه، نیاز به راه اندازی مراكز محلات را ضروری می كند. ایجاد مراكز محلات در شهرهای جدید بمنظور تحرك بخشیدن به حیات شهری و شكل دادن به فضای تعاملات اجتماعی با بهره گیری از سرمایه بخش خصوصی و شكل دادن به فضاهای انتفاعی و غیرانتفاعی به صورت همزمان انجام می پذیرد.
آغاز اجرای ۳۰ مركز محله در سال جاری
مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: طراحی مراكز محلات و تجمیع خدمات متنوع در مقیاس محله ای، كوچك بودن مقیاس پروژه های مراكز محلات و امكان به نتیجه رسیدن آنها در حداقل زمان ممكن از شروط تحقق این برنامه عملیاتی است. شروع حداقل ۳۰ مركز محله با توصیفات پیش گفته جزء برنامه سال ۱۳۹۹خواهد بود.

ارزیابی و ارتقای تاب آوری شهرهای جدید

طاهرخانی با اشاره به بحران های طبیعی همچون سیل اوایل سال ۱۳۹۸ در كنار بحران امراض فراگیر مثل بیماری كرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ تصریح كرد: این حوادث نشان داد كه همه بخش ها همچون شهرهای جدید ناگزیر از ارزیابی مجدد تاب آوری شهرها در مقابل حوادث و اتخاذ تصمیمات و به كارگیری اقدامات اجرایی دراین زمینه اند. در این خصوص انجام مطالعات دقیق در حوزه تاب آوری و شناسایی خلاء و نقاط ضعف و تهدیدهای پیشِ رو و همین طور تجهیز شهرهای جدید به امكانات و تجهیزات مدیریت و مقابله با بحران (مجموعه های درمانی، مراكز آتش نشانی و... ) همچون موارد دارای اولویت شمرده می شود.

شركت عمران شهرهای جدید، تنوع بخشی كاركردی و اقتصادی، ارتقای كیفیت فضایی شهرها، دستیابی به تنوع اجتماعی، ایجاد تعادل فراگیر و تحقق عدالت فضایی را در اولویت برنامه های خود دارد.
طاهرخانی با اشاره به شیوع ویروس كرونا در كشور اظهار داشت: در شرایط فعلی، مهم ترین موضوع گریبان گیر كشور در شروع سال ۱۳۹۹ موضوع بحران فراگیر بیماری كرونا است. از ین جهت، سیاست كلان شركت، محافظت از شهروندان شهرهای جدید و كاركنان در كنار حفاظت از محیط كسب وكار و كارهای به وجود آمده در شهرهای جدید است.
وی ادامه داد: مناسب سازی محیط های كاری در شركت مادر و شركت های وابسته، كمك های بهداشتی و مراقبتی به شهروندان شهرهای جدید خصوصاً در نواحی سكونتی افراد كم درآمد بنا بر مسئولیت اجتماعی شركت، ضدعفونی كردن محیط های شهری بطور مداوم، هدایت سازوكارهای فنی و اداری شركت به سمت خدمات الكترونیك، توجه ویژه به عدم ایجاد ركود در كارهای اقتصادی شهرهای جدید، تحقق كارگاه های ساختمانی ایمن همچون اقدامات عاجل و لازم شركت قلمداد می شود.
لزوم توسعه فضاهای درمانی در شهرهای جدید
معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره كرد: در این راستا توسعه كاركردهای خدمات درمانی در چارچوب مجتمع های درمانی، بیمارستانی و درمانگاهی مورد توجه است كه به جز شهر جدید صدرا، سایر شهرهای جدید در وضعیت مناسبی دراین زمینه قرار ندارند. دستیابی به نظام درمانی مناسب در شهرهای جدید نیازمند تمركز مدیریتی و استفاده از ظرفیت های وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكی، تامین اجتماعی و بخش خصوصی و همین طور تعیین تكلیف پروژه های نیمه كاره و در حال راه اندازی در شهرهای جدید است.

مسكن ملی در سه جبهه دنبال می شود
طاهرخانی اشاره كرد: برمبنای برنامه ریزی های انجام گرفته در چارچوب طرح اقدام ملی مسكن ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در تعهد شهرهای جدید قرار گرفته است. این طرح در سه بخش مشاركت (۵۰ هزار واحد مسكونی در چارچوب مشاركت در ساخت واحد مسكونی و مشاركت در محله سازی) فروش اقساطی (۱۳۰ هزار واحد مسكونی در چارچوب ثبت نام متقاضیان) و واگذاری زمین به تعاونی ها و بخش خصوصی با تعهد ساخت در ۲۱ شهر جدید موجود در دستور كار قرار دارد. در اجرای این برنامه عواملی همچون فراهم شدن تسهیلات برای پیشبرد برنامه، همكاری و همراهی مجموعه شهرداری ها، همكاری و همراهی مجموعه وزارتخانه خصوصاً شورای عالی شهرسازی و معماری و كمیسیون های ماده پنج و انتخاب شركا و سازندگان دارای اهلیت و صلاحیت مالی و فنی، از شروط تحقق آن در سال ۱۳۹۹ بشمار می رود.
تحویل ۹۷ هزار واحد مسكن مهر در سال جاری
مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید با اشاره به گذشت سال های مدید از شروع عملیات ساخت مسكن مهر اشاره كرد: اتمام و تحویل باقیمانده واحدهای مسكونی بعنوان یكی از اولویت های اساسی در سال ۱۳۹۹ شمرده می شود. دراین زمینه اتمام عملیات نازك كاری و ساخت ابنیه حدود ۳۳ هزار واحد مسكونی و تحویل حدود ۹۷ هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید با محوریت شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد بطور جدی در حال پیگیری است. موانعی چون فقدان زیرساختها و زیربناها و همین طور در بعضی از شهرها عدم مراجعه متقاضیان جهت تحویل و فروش اقساطی از موانع پیش رو است كه با تمهیداتی باید بر آن غلبه كرد.
منبع:

1399/01/24
14:53:16
5.0 / 5
3467
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است