چالش كرونا و زندگی مومنانه،

استاد دانشگاه تهران تشریح كرد: رعایت اصول و بایدو نبایدهای دوران كرونایی در حوزه اشتغال

استاد دانشگاه تهران تشریح كرد: رعایت اصول و بایدو نبایدهای دوران كرونایی در حوزه اشتغال كار و درآمد: قم عضو هیئت علمی دانشكده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران به مبحث ˮكرونا، كسب و كار، باید و نبایدهاˮ پرداخت.


در ابتدای نشست علمی "کرونا، کسب وکار، بایدونبایدها" بعنوان یکی از سلسله نشست های "چالش کرونا و زندگی مؤمنانه" که به همت پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی واحد استان قم برگزار شد، دکتر میثم شفیعی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران اظهار نمود: چالش کرونا برای دنیای عوام و مردم پر چالش و حساس است اما در دنیای کسب وکار ظهور بحران بی سابقه یا کم سابقه نیست و آمارها نشان میدهد از سال 1986 تا امروز بطور متوسط، نظام های اقتصادی جهانی هر دو سال یک دفعه بحران و چالش رکود و تورمی را تجربه کرده اند.
وی افزود: اقتصاد سرمایه داری و مصرفی نظریه است که به سبب تمرکز صرف بر تحریک تقاضا یا تقویت قدرت خرید و میل به خرید مشتری معمولاً این چالش ها را تجربه می کند چون مبتنی بر مشتری و ساختارهای مشتری مدارانه است.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران اضافه کرد: پس از تقویت مفهوم پست مدرنیسم به سبب خاستگاه و ساختار این حوزه، گرایش به سمت بازار گرایی، مصرف گرایی و اعطای قدرت به جامعه هدف توسعه پیدا کرد و طبیعتاً توسعه، قدرت مخاطب را بالا برد؛ وقتی قدرت مخاطب در ساختارهای اقتصادی افزایش می یابد عملاً قدرت صاحبان کسب وکار کاهش می یابد چون قدرت عرضه را کم و قدرت تقاضا را زیاد شود تصمیم گیر یا تعیین تکلیف کننده در بازار مشتریان هستند.
شفیعی با اشاره به اینکه وقتی قدرت در دستان مصرف کننده باشد شاخص رقابت شاخص مؤثری می شود و باید رقابت کرد تا به سهم بازار رسید و مشتری را راضی کرد، اظهار داشت: قبل از دهه 70 و 80 میلادی قدرت با عرضه بود و تولیدکننده تعیین می کرد در ساختار اقتصادی چه اتفاقی می افتد اما تقریباً بیش از 40 سال است که در دنیا روند تغییر کرده و قدرت با بازار و مصرف کننده است.
وی بیان کرد: از 1986 هر دو سال یک دفعه ساختارهای اقتصادی دستخوش چالش های امنیتی، رقابتی، اقتصادی بوده است و ظهور این چالش ها، بحران اقتصادی را به دنبال داشته است و کرونا هم در ذات خودش یک بحران است و باید صاحبان کسب وکار خودشان را شبیه مقتضیات این بحران و ساختار اقتصادی حاکم کنند.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران اشاره کرد: وسعت بحران کرونا و مقتضیات آن برای صاحبان کسب وکار متفاوت می باشد اما در ساختارهای کنونی فعالیت در محیط بحران پذیرفته است.
شفیعی عنوان کرد: پایبندی به اصول مدیریت بحران نخستین باید یک فعال و مدیر کسب وکاری در شرایط فعلی است و باید فعالان کسب وکار در لیست توانمندی های خودشان این را لحاظ کنند.
وی افزود: تغییرات هزاره و توفق تفکرات پست مدرنیسمی در دنیای کنونی که دنیای کسب وکار را هم تحت تأثیر قرار داده است سبب شده قدرت مصرف کننده افزایش پیدا کند و بدیهی است وقتی کرونا شکل می گیرد جریان و شریان قدرت در دستان مصرف کننده است.
استاد دانشگاه تهران تحلیل رفتار مصرف کننده ها را یکی دیگر از بایدهای موردنیاز فعالان کسب وکار معرفی نمود و اظهار داشت: مصرف کننده ای که بیش از دوران مدیریت بحران تقاضای تحریک شده داشت؛ مصرف کننده در دوران کرونا میزان تمایلش کاهش می یابد و باید فعال کسب وکار شبیه خواسته ها و تقاضای مصرف کننده عمل کند وگرنه از بازار حذف خواهد شد.
شفیعی یادآور کرد: صاحبان کسب وکار باید توجه داشته باشند که مصرف کننده ها یک گروه نیستند و در ساختارهای اقتصادی یک گونه رفتار ندارند، تحقیقات نشان می دهد در اقتصادهای توسعه نیافته مانند کشور ایران وقتی بحران های اقتصادی شکل می گیرد سه گونه مصرف کننده داریم.
وی افزود: نخستین گونه مصرف کننده در شرایط بحران، مصرف کننده های محتاط هستند که رفتارهای خریدی آنان مشمول احتیاط شده و بسادگی پول نمی دهند، در ساختارهای اقتصاد توسعه یافته این دسته از مشتریان زیاد و در ساختار اقتصاد توسعه نیافته تعداد این افراد کم است.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: مصرف کنندگان عادی متوجه شرایط بحرانی نمی شوند و رفتارهای خرید خودرا به صورت عادی و روتین ادامه می دهند و مشتریان این چنینی تغییری برای میزان فروش و نحوه عملکرد صاحب کسب وکار ایجاد نمی کند، نباید فراموش نماییم که مصرف کننده های عادی در اقتصاد توسعه یافته و اقتصاد توسعه نیافته سهم چندانی ندارند.
شفیعی افزود: دسته سوم در اقتصاد توسعه یافته و در اقتصاد توسعه نیافته بخش عمده ای را شامل می شوند مشتریان تهاجمی و هیجانی هستند که به ذات و بدیهی محرومیت برایشان ایجاد شود میل به مصرف آنها افزایش می یابد و در ساختارهای اقتصادی بیمارگونه با حجم نقدینگی بالا، تعداد این افراد قابل توجه است
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کالاها نیز سه گروه هستند ابراز کرد: گروه اول کالاهای ضروری و پرمصرف است مانند نان و دارو، گروه دوم کالاهای عمومی که عده ای اقبال به خرید دارند و عده ای ندارند و دسته سوم کالاهای لوکس از حیث مصرف است مانند سفر.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: صاحب کسب وکاری که در دسته کالاهای ضروری فعالیت دارد شانس جذب هر سه گروه مصرف کننده را دارد اما صاحب کسب وکاری که کالای لوکس و بد مصرف مانند سفر، مبلمان و لوازم خانگی را در اختیار دارد شرایط کسب وکارش در شرایط بحران کرونا متفاوت می شود.
شفیعی افزود: بخش بندی بازار و تمرکز بر بازار هدف یکی دیگر از بایدهای موردنیاز صاحبان کسب وکار است چون در ساختار اقتصادی بحران زده منابع ورودی کم است و نمی توان بدون برنامه ریسک کرد و وارد هر بازاری شد.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران اضافه کرد: پس صاحبان کسب وکار با برنامه ریزی وارد قسمت هایی از فضای بازار شوند که شانس برد بیشتری دارند و منابع را می توان بهینه مدیریت کرد اما صاحبان کسب و کار اهتمام بر این دارند با مکانیزم های سنتی و ساختارهای قدیمی فعالیت کنند و امکان برگشت نقدینگی پایین می آید و بزرگترین چالش ساختارهای اقتصادی شکل می گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش باید بعدی را ضرورت کاهش هزینه مازاد معرفی نمود و ابراز کرد: وقتی بحران اقتصادی شکل می گیرد منابع محدود می شوند و نباید ریسک های نسنجیده کرد چون سرمایه از بین می رود و خیلی از صنایع در ساختارهای اقتصادی متوقف می شوند.
شفیعی با اشاره بر اینکه علاوه بر خرده گرفتن از دولت ها باید به کم سوادی صاحبان کسب و کار در چالش های اقتصادی توجه کرد، اظهار داشت: یکی از مصادیق کم سوادی ایجاد حجم زیاد سرمایه در گردش به صورت انباشته شده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: در سال های اخیر به سبب ساختار اقتصادی پر تورم در ایران، مدیران کسب و کار تصورشان اینگونه است که باید میزان تولید و میزان موجودی کالایی را بالا ببرند ولی غافل هستند با افزایش میزان تولید و موجودی، سرمایه در گردش را کاهش می دهند؛ در ساختارهای اقتصادی با حاکمیت مصرف کننده وقتی نتوان کالای انبار شده و تولید شده را عرضه نمود کالای متروک و سرمایه از دست رفته را به دنبال داریم.
شفیعی حفظ مشتریان فعلی و وفادار را یکی دیگر از بایدهای باارزش فعال کسب و کار در دوران بحران در بازار و اقتصاد برشمرد و اظهار داشت: البته فعال کسب و کار در حفظ مشتریان فعلی باید به گونه های مختلف این مشتریان نیز توجه کند.
وی در بخش پایانی از سخنانش به نبایدهای کسب و کار در شرایط بحران اشاره نمود و افزود: ضرورت پایبندی به مسیر فعلی و پرهیز و نباید از تغییر جهت در راه کسب و کار در شرایط بحرانی مورد توجه قرار داد؛ گاهی اوقات صاحبان کسب و کار به سبب نداشتن صبر، تدبیرو دانش کافی در مواجهه با بحران مسیرشان را تغییرمی دهند که این تغییر هزینه های زیادی برایشان به وجود می آورد.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: نباید بعدی پرهیز ازکاهش سطح عملکرد است یعنی یک کسب و کار در مواجهه با بحران باید سطح عملکردش را بهبود ببخشد.
استاد دانشگاه تهران نباید بعدی را ضرورت تمرکز صرف بر بازارهای داخلی برشمرد و اشاره کرد: وقتی ایتالیا و اسپانیا و حتی ایران درگیر شرایط کرونایی می شوند فقط مردم در چنین ساختاری رفتارشان احتیاطی می شود بلکه نرخ کسب و کارهای شکست خورده افزایش می کند و این افزایش یعنی کاهش قدرت رقابت در بازار.
شفیعی معتقد می باشد پس از دوران کرونایی به احتمال زیاد تجربیات عجیبی از تداخل برندها و کشورهای جدید در بازارهای جدید خواهیم داشت.
وی با تاکید بر شناسایی فرصت های بازار، یادآورکرد: کرونا هم بحرانی است با ابعاد ومقتضیات خودش و فعال کسب و کار باید به بایدها و نبایدهای بازار که ذکر کردیم، توجه کند.
منبع:

1399/05/21
14:43:07
5.0 / 5
2013
تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , توسعه , تولید
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است