گزارشی از اتاق فکر تعاون استان قم از کمبود آموزش تا عدم ظرفیت شناسی در حوزه تعاون

گزارشی از اتاق فکر تعاون استان قم از کمبود آموزش تا عدم ظرفیت شناسی در حوزه تعاون قم نشست اتاق فکر تعاون استان قم، با حضور فعالان بخش های مختلف علمی، اجرایی، تعاونی و حاکمیتی در استان قم برگزار گردید.


در این جلسه که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دکتر محمد حیدری و علی حسینی رئیس و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان قم، مصطفی ملایی، عضو شورای شهر قم، سید حسن اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری استان قم و هیئت علمی پردیس فارابی، محمدتقی حاج ابراهیمی مدیر اتاق تعاون استان قم، محمد رضا مرادی عضو اتاق تعاون، داوود گایینی مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان قم، عیسی زند، رئیس اداره توسعه تعاونی ها، حسین بیدگلی مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یاسر شریفی و حسینی ابراهیمی فرد از دانشگاه علمی کاربردی استان قم، حضور داشتند.
مصطفی کاویانی در ابتدای این نشست اظهار داشت: شرایط خوبی در حوزه مدیریت در کشور بوجود آمده است که جوانان به عرصه کار و مدیریت کشور دعوت می شوند.
وی ادامه داد: موقعیت بسیار خوبی برای اصلاح قوانین دست و پاگیر در حوزه کار و اشتغال بوجود آمده است و باید از آن بهره برد.
کاویانی یادآورشد: موارد و تغییرات در حوزه کسب و کار و تعاون در جلسات تخصصی بررسی نماییم. ثبت تعاونی باید یک روزه صورت گیرد. اگر در این عرصه مشکلی وجود دارد باید این مشکل حل شود.
در ادامه علی حسینی معاون جهاددانشگاهی قم در تشریح فعالیتهای صورت گرفته و اهداف تشکیل این اتاق، اظهار داشت: یکی از مسئولیت های اتاق تعاون، پرداختن به طرح های پژوهشی در مراکز استان است.
وی ادامه داد: دو نظریه برای برون رفت از اقتصاد کرونایی مطرح است. نخست، پیش فرض احیا و رشد توسعه بعد از واکسن است و نظریه دوم این است که امکان دارد اتفاق خاصی بعد از واکسن هم پیش نیاید.
وی اظهار داشت: از 300 پرسش نامه نظر سنجی میان 1000 تعاونی به همراه مصاحبه های صورت گرفته، پرسشنامه ای انجام شده است. 63 درصد از شرکت کنندگان حدود 10 سال در عرصه تعاونی فعالیت داشتند.
وی اظهارکرد: این پرسش گری در 5 دسته بندی راهبردهای موثر، پیامدها، پدیده اصلی پژوهش، شرایط علٌی و شرایط مداخله این کار سامان گرفته است.
وی اظهارکرد: در این دسته، پیامدها، پدیده های اصلی، راهبردهای موثر و... به ترتیب بیشترین اولویت مسایل و چالش های شرکتهای کوچک و متوسط بودند.
وی اظهار داشت: در فصل چهارم این طرح پیشنهادهای حاصله از پژوهش هم مطرح گردیده است. در بخشی هم راهکارهای حمایتی قابل ارائه توسط دولت و مسئولین متولی حوزه تعاون، ارائه شده است.
دکتر اخوان علوی در ادامه این نشست اظهار داشت: فعالان جهاددانشگاهی گزارش خوبی از فرآیند فعالیتهای تعاونی در استان داشتند.
وی ادامه داد: نگاه پژوهش محور به حوزه تعاون یک لزوم است و بطور قطع اگر مطالعه ای صورت نگیرد، فکر جدیدی هم در این حوزه شکل نمی گیرد.
وی اظهار داشت: اگر قانون به خوبی شکل نگیرد در عمل و اجرا، رفتار خوبی نخواهیم داشت. اشاراتی هم در مورد ناهماهنگی ها و موازی کاری ها شده است. این که مسئله تعاون در سازمان هایی که باید ورود خوبی داشته باشند یکسان عمل نمی کند مسئله ای است که باید حل شود.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی تهران بیان نمود: خداوند متعال در قرآن کریم بر مسئله تعاون تاکید داشته است. هرجایی که تعاونی بر مبنای برٌ و تقوا باشد که قرآن کریم تاکید کرده است، بطور قطع موفق می شویم.
وی اظهار داشت: گروه با تیم متفاوت می باشد. گاهی اوقات یک تیمی شاید کوچکتر از گروه باشد ولی عملکرد آن بیشتر است. حس همکاری و ارزش های محوری در یک تیم بسیار پررنگ است. تقسیم منافع در تیم ها کاملا با گروه متفاوت می باشد.
وی اظهارکرد: اگر از تعاون و رفتار تعاون محور باز تعریف داشته باشیم و بر مبنای اصول قرآنی این تعریف را بازتعریف نماییم بطور قطع الگوی بهتری تولید می شود.
دکتر حسن ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم هم در ادامه این نشست اظهار داشت: هیئت های اندیشه ورز باید در خود تعاونی ها شکل گیرد. تعاونی ها فی الواقع یک نوع برون سپاری است و بطور قطع هر شرکتی این تاثیرگذاری کرونا را به سان وضعیت خود درک کرده است و این برش های تاثیرگذاری باید به تبع آن شرکت صورت گیرد.
وی ادامه داد: راه های برون رفت از کرونا می تواند با یک طرح مناسب به یک فرصت بزرگ مبدل شود. اگر فضای حضوری دانشگاه ها کم شده است باید این فضا را با افزایش درآمد دانشگاه ها تأمین کرد.
ملایی بیان نمود: امروزه بستری برای توسعه فضای مجازی بوجود آمده است. امروزه آموزش های مجازی برای اساتید هم با شکل راحت تری بوجود آمده است.
مهندس ابراهیمی فر هم در این نشست اظهار داشت: ورود به هر مقوله ای، نیازمند توسعه آموزش و پژوهش است ولی این که آموختن از کجا باشد و به چه سمتی برود جای بحث دارد. در حوزه تعاون، از آنجاییکه تعاونی ها تشکلی است که با حضور افراد مختلف تشکیل شده است، به تبع آن بحث خرد جمعی محوریت بیشتری دارد.
وی اظهار داشت: از این جهت باید این دانایی به توانایی برسد. این سوال مطرح است که جایگاه تعاون در نظام علمی ما کجا است؟ رشته تعاون در دانشگاه علمی کاربردی قم بوجود آمد ولی استقبال خوبی از 1000 تعاونی قم از این رشته نشد.
وی یادآورشد: یک سری افراد برای تحصیل شغل تحصیل می کنند ولی یک سری افراد به دنبال شناخت بهتر نسبت به شغل خود دارند. خوشبختانه زیرساخت های آموزشی این مسئله در استان قم وجود دارد ولی استفاده نمی گردد.
وی اظهار داشت: در حوزه تعاونی باید کارگروه جهادی توسط جهادداشنگاهی یا دانشگاه های استان شکل بگیریم تا در عرصه توانمندسازی تعاونی ها کار کنند. این توانمندسازی می تواند در حوزه مدیریت، کسب و کار و بازار، انتقال تکنولوژی و تولید تکنولوژی باشد.
در ادامه این نشست، محمد تقی حاج ابراهیمی اظهار داشت: خوشبختانه در استان قم رویکرد های جدیدی در حوزه تعاون شکل گرفته است.
وی ادامه داد: استان قم یکی از استان هایی است که فاصله ای بین بخش حاکمیتی تعاون وجود ندارد و تعامل صددرصدی وجود دارد.
وی اظهارکرد: امروزه مدعی بیشتر از 1900 شرکت برای جمعیت بیشتر از یک میلیونی نفری شهر قم هستیم. این استان می تواند با عنایت به محوریت مواصلات 17 استان درآمد خیلی از همین مسیر داشته باشدکه بطور قطع تعاونی ها به علت کم هزینه بودن و کار جمعی می توانند بهترین منابع را برای کار بهتر در این عرصه ایجاد کنند که متاسفانه تا کنون بهره ای از این بحث نبرده اند.
وی اظهار داشت: باید فصل مشترکی ایجاد نماییم تا داده های علمی را در منصه ظهور به اجرا برسانیم. حال باید این فناوری را در جایگاه تخصصی خود دایر نماییم.
وی اظهارکرد: امروزه باید تعریف نماییم که استان قم باید پایلوت چه حوزه ای باشد؟ پس باید با یک نگاه استانی روند توسعه فعالیت ها را سامان دهیم چون اگر با استان هماهنگ نشویم پرتی سرمایه ایجاد می شود.
این کارشناس امور تعاونی استان قم بیان نمود: صنعت فرش قم در دنیا سرآمد است ولی باید ببینیم که برای این صنعت چه کردیم؟ باید در این جلسات در این عرصه ها کار نماییم. از نظر ساختاری مشکلی وجود ندارد ولی وقتی مکانیزم به خوبی عمل نمی کند باید کار تخصصی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: استان قم تعیین کننده قیمت جو کشور و دام سنگین کشور است. همین امروز ظرفیت خاصی برای ایجاد شهر انگشتر در قم بوجود آمده است ولی واقعا هنوز برنامه ای جهت استفاده از فرصت های این حوزه ها نداریم چونکه دانش این عرصه را کسب و توسعه ندادیم.
حاج ابراهیمی یادآورشد: شهر قم هنوز با فقدان بیشتر از 31 هزار و 500 تخت پذیرایی گردشگری مواجه می باشد. بهترین محفل برای این کار، جایگاه تعاونی ها هستند که با جذب سرمایه های خرد در این حوزه وارد شوند.
وی اظهار داشت: باید بانکی از داده ها را در این حوزه ایجاد نماییم که سرمایه گذاری بهتر شکل گیرد و جایگاه های سرمایه گذاری مشخص شود.
در ادامه محمدرضامرادی اظهارکرد: مبحث مهمی که در این بین وجود دارد، آن است که در طو سنوات گذشته، فعالان اداره تعاون با این مشکل مواجه بودیم. از سال 70 تا 77 بازخورد قوانین به وزارت خانه بود و 77 قانون تغییر خود و بازخوردها به سال 93 رسید.
وی اظهار داشت: ادغام تعاون در وزارت خانه ای که یک سری اشتغالات انبوه دارد، مشکل زا شد. از سال 93 به بعد قانون بازبینی شد.
وی یادآورشد: بحث اصلی در تعاونی ها این است که تعاون هرجا که به او بها دادند خوب درخشیده است. در مسکن مهر و سهام عدالت سه تعاونی کوچیک 700 هزار نفری را سامان دهی کردیم. وی اظهار داشت: در اتوبوسرانی جلساتی با شهرداری برگزار کردیم و نوآوری های اتوبوسرانی قم از همان زمان آغاز شد چون تعاونی اتوبوسرانی چنین ظرفیتی در قم ایجاد کرد و یک سطح، ناوگان اتوبوسرانی شهری قم را متحول کرد.
او در آخر به بحث ضرورت تاغییر قوانین دست و پاگیر و مباحث مالیاتی اشاره نمود.
در ادامه داوود گایینی بیان نمود: دیدگاه در این جلسه بسیار کلان است ولی باید ببینیم که باید به معضل کرونا بپردازیم یا کروناهای دیگری همچون برخی اصول اشتباه اجرایی هم اشاره کنیم؟!
وی یادآورشد: امروزه خیلی از تعاونی ها درگیر مشکلات هستند وبه جایگاهی که قانون برای بخش تعاون تفسیر کرده است نرسیدیم.
در ادامه عیسی زند بیان نمود: هدف این جلسه این نیست که پشت درهای بسته بنشینیم و به جای تعاونی ها مشکلات شان را شناسایی نماییم. باید حلقه ارتباط و بین تعاونی و مراکز تحقیقات باشیم که مشکلات آنها رااز زبان خود آنها بشنویم.
وی اظهار داشت: دانشگاه ها باید مشکلات را در حوزه تعاونی بگیرند و پژوهشگران سوالات را بررسی نمایند و نظرات به اتاق فکر بازگردانند و پژوهشگرانی که آمادگی طرح و پژوهش دارند را به اتاق معرفی کنند و در نهایت اتاق فکر پژوهشگران را ارزیابی و تایید صلاحیت کنند و در صورت تایید طرح به پژوهشگر سپرده شود تا در مورد مشکل پژوهش کنند و به راهکارهای درست و علمی برسند.
وی اظهارکرد: خوشبختانه جهاددانشگاهی توانست با طرح خوب خود مشکلات تعاونی ها را بررسی کند ولی مشکل این است که باید این فعالیت ها به حوزه اجرایی برسد.
در انتها هم دکتر بیدگلی اظهار داشت: می توانیم با فرم های ارزیابی مشکلات را احصا نماییم. شرکتهای تعاونی بسیار زیاد هستند و در چارچوب طرحی که در حال انجام می باشد مقرر است آموزش هایی به مشمولین وظیفه دهیم که نخستین قدمی که بعد از خدمت سربازی برمی دارند به اشتغال برسند. می خواهیم افراد بعد از خروج از سربازی به جامعه شغل داشته باشند. باید دراین حوزه به دنبال راهکاری باشیم که سربازان ما به غالب هایی چون تعاونی برسد که اشتغال پایدار داشته باشد و در اول زندگی گرفتار مشکل نشوند و دارای شغل شوند. باید روی این مسئله تحقیق شود.
منبع:

1400/07/12
22:10:28
5.0 / 5
2141
تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اقتصاد , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است