مسوولان تاكید می كنند

مشكلات مسكن مهر در امید تكرار نمی گردد

مشكلات مسكن مهر در امید تكرار نمی گردد به گزارش كار و درآمد بی توجهی به میزان عرضه و تقاضا، عدم تامین زیرساخت ها و نادیده گرفتن طرح های اشتغال زایی مهم ترین ایرادات مسكن مهر بود كه منجر به هدررفت سرمایه برای حداقل 160 هزار واحد از آن شد و هنوز هم در خیلی از مناطق، مشتری برای بعضی از این واحدها وجود ندارد.


بی توجهی به دیدار عرضه و تقاضا، عدم تأمین زیرساخت ها و نادیده گرفتن طرح های اشتغال زایی مهم ترین ایرادات مسكن مهر بود كه منجر به هدررفت سرمایه برای حداقل ۱۶۰ هزار واحد از آن شد و هنوز هم در خیلی از مناطق، مشتری برای بعضی از این واحدها وجود ندارد.
به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، نگاهی كه برای راه اندازی دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر در نظر گرفته شده بود عمدتاً بر پایه پروژه محوری بنا شد و به همین لحاظ سال ۱۳۹۵ كه نهمین سال خودرا سپری می كرد ۱۶۰ واحد آن فاقد متقاضی بود. البته به تدریج با استفاده از روش هایی همچون واگذاری به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، برای بعضی از واحدها متقاضی پیدا شد؛ مشتریانی كه البته با عنایت به عدم تمایل اولیه، نمی توان آنها را متقاضی واقعی قلمداد كرد. با این وجود هنوز پس از گذشت ۱۳ سال حدود ۸۰ هزار واحد به دلیلهای گوناگون نیمه كاره رها شده و تقاضایی برای آنها وجود ندارد.
از طرف دیگر، دولت روحانی طرح راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی را مدنظر قرار داد كه گفته می شود با عنوان «مسكن امید» نمایش خواهد شد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار در بافت های ناكارآمد و ۱۰۰ هزار در مناطق هدف بنیاد مسكن قرار دارد. بر این اساس كارگاهی به منظور بررسی این طرح در محل شركت عمران شهرهای جدید انجام شد كه مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در این خصوص اظهار داشت: در راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید تحت عنوان «مسكن امید» تلاش می شود تا مشكلاتی كه در مسكن مهر وجود داشت تكرار نشود.
حبیب الله طاهرخانی، روز گذشته در كارگاه برنامه ریزی ارزش تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در كشور با محوریت شهرهای جدید به تشریح اهداف و رویكردها و روش های ساخت در شهرهای جدید پرداخت و اعلام نمود: در راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی تلاش می شود تا مشكلاتی كه در تولید مسكن مهر وجود داشت، تكرار نشود.
مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید با تاكید بر اینكه تولید مسكن در روش های جدید به صورت محله محوری خواهد بود، اظهار داشت: ضرورت تنوع بخشی ساز و كارهای اجرایی طرح، لزوم برنامه ریزی و توجه به بهره مندی اقشار مختلف از طرح، تقدم آماده سازی و راه اندازی زیرساخت ها بر ساخت مسكن، و ظرفیت های قانونی و مالی جهت اجرای طرح از مهم ترین محورهای راه اندازی واحدهای مسكونی در شهرهای جدید است.
ایراد دیگری كه می توان به مسكن مهر گرفت سهل انگاری درباب ایجاد اشتغال در مناطق هدف این طرح بود. بطور مثال افق جمعیتی شهر جدید هشتگرد ۷۰۰ هزار نفر تعیین شد كه البته اخیراً به ۴۰۰ هزار نفر كاهش یافته اما تقریباً هیچ برنامه خاصی برای اشتغال ساكنان نمایش نشد. بنا بر این از ۴۸ هزار واحد مسكن مهر كه برای این شهر در نظر گرفته شد تنها ۳۹ هزار واحد عملیاتی شد كه البته از این تعداد باز ۱۰ هزار و ۸۶ واحد فاقد متقاضی است. در چارچوب ۲۰۰ هزار واحد مسكن امید باز ۱۸ هزار واحد برای هشتگرد تعریف شده كه ۱۳ هزار آن در چارچوب امید و ۵۰۰۰ خود مالكی است.
مدیرعامل شركت عمران شهر جدید هشتگرد در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه آیا سوددهی بخش خصوصی در این ۱۸ هزار واحد در نظر گرفته شده است یا خیر؟ اظهار داشت: تصمیم گرفتیم كه توسعه هشتگرد را بوسیله بخش خصوصی پیش ببریم در این خصوص كیفیت ساخت و ساز را باز مد نظر قرار داده ایم. در ۱۸ هزار واحدی كه برای هشتگرد تعریف شده برمبنای انتخاب خود پیمانكاران بوده و پس بالقطع آنها با در نظر گرفتن بازار فروش مبادرت به ساخت و ساز می كنند و سوددهی خودرا در نظر می گیرند.
داوود صفدری همین طور درباب برنامه های اشتغال ساكنان هشتگرد اظهار داشت: شهرهای جدید اگر صرفاً خوابگاهی باشند به سمت نابودی و مرگ می روند. بدین سبب جدا از بحث خدمات و زیرساخت هایی كه برای هشتگرد در نظر داریم بحث اشتغال را باز دنبال می نماییم در دهه ی ۶۰ آن طور كه باید و شاید این مساله در نظر گرفته نشد اما در برنامه های خود توسعه صنایع پاك را مد نظر قرار داده ایم تا بتوانیم اشتغال هم داشته باشیم و از رفت و آمد بیش از اندازه به كلان شهرهای كرج و تهران جلوگیری نماییم.
رویكرد راه اندازی واحدهای مسكونی برنامه ریزی ارزش است
مازیار حسینی، معاون مسكن و ساختمان باز ضمن حضور در این كارگاه، به ترسیم جایگاه بخش مسكن در اقتصاد و اشتغال كشور، بررسی تجارب جهانی در روش های تأمین مالی و اعطای تسهیلات مسكن به خصوص در اروپا و آمریكا پرداخت.
حسینی اظهار داشت: لزوم توجه به تأمین آرامش و آسایش ساكنان با استفاده از راهكارهای ارزان قیمت در معماری و ساختمان (بدون كاهش كیفیت) و ضرورت شناسایی و حل پارامترهای ناپایدار سازی، كه تمایل سرمایه گذار برای ورود به پروژه را كم می كند، از محورهایی است كه بر آن تاكید داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، به كارگیری رویكرد برنامه ریزی ارزش را برای نزدیك كردن دیدگاه های نهادهای مختلف به هم را در این برنامه اساسی دانست.
تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در كشور در چارچوب برنامه ریزی ارزش در دستوركار معاونت مسكن و ساختمان وزارتخانه قرار دارد. نقشه راه مذكور شامل راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی توسط شركت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید، راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای كمتر از ۵۰ هزار نفر توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی در چارچوب بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده شهرها است.
برمبنای اعلام معاونت مسكن و ساختمان، برگزاری سه كارگاه اصلی برنامه ریزی ارزش دو روزه برای هركدام از محورها در برنامه معاونت مسكن و ساختمان قرار دارد كه تا نیمه اول اردیبهشت برگزار می شود.
بر طبق این گزارش، همین طور داودرضا عرب، ضمن تشریح چارچوب برنامه ریزی ارزش، و روش شناسی انجام كار، به نمایش طرح مبنا كه شامل برنامه های شركت عمران شهرهای جدید برای راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی می شد پرداخت. این طرح توسط حاضرین با تخصص های مختلف مانند برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی مسكن، اقتصاد مسكن، تأمین مالی مسكن، جامعه شناسی، حوزه ساخت و مسائل فنی-اجرایی مسكن، و غیره و باز نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ذینفع به بوته نقد و بررسی گذاشته شد.
همچنین، در كنار نقد و بررسی طرح مبنا، شاخص های مسكن در شهرهای جدید، چالش ها و فرصت های شهرهای جدید در حوزه مسكن مورد بحث قرار گرفت. در نمایش طرح مبنا و شاخص های مسكن در شهرهای جدید، نمایندگان شهرهای جدید به نمایش دیدگاه های خود در این خصوص و باز ابهامات احتمالی موجود در گزارش های نمایش شده پرداختند.
تحلیل كاركردهای اصلی برنامه راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید دیگر محور كارگاه بود كه یكی از مهمترین این كاركردها با عنوان «تأمین مالی مسكن» انتخاب شده و تمام اعضای كارگاه دیدگاه ها و ایده های خود درباب نحوه، پروسه و راه كارهای تأمین مالی را مطرح نمودند.
این كارگاه امروز چهارشنبه ۲۸ فروردین باز ادامه خواهد داشت. در روز دوم، جمع آوری ایده ها در دیگر كاركردها مانند كاهش قیمت تمام شده مسكن، تأمین مسكن در استطاعت و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت كه این ایده ها در نهایت ارزیابی شده و ایده های برتر در هر كاركرد، برای توسعه توسط كارگروه های مختلف، انتخاب خواهد شد.
1398/01/29
14:48:56
5.0 / 5
4760
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است