گزارش كار و درآمد به نقل از مهر

سایه سنگین قوانین سنتی بر كسب وكارهای نوپا

سایه سنگین قوانین سنتی بر كسب وكارهای نوپا كار و درآمد: با وجود سرعت رشد كسب و كارهای نوپا اما سایه قوانین سنتی كار، بیمه ای و مالیاتی بر سر این نوع از كسب و كارها سنگینی می كند و اصلاح قوانین حمایتی نسبت به سرعت رشد این مشاغل با كندی مواجه می باشد.به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، همزمان با پیدایش كسب و كارهای جدید تحت عنوان «كسب و كارهای نوپا»، خصوصاً طی چند سال اخیر رشد این مشاغل جهشی بوده است. در مقابل این رشد جهشی اما قوانین حمایتی كشور حامی این مشاغل نیست و گاهی مقررات جاری كشور سد راهی برای توسعه كسب و كارهای نوپا هستند.
از مهمترین مشكلات و موانع صاحبان استارت آپ ها و متقاضیان راه اندازی كسب و كارهای نوپا كه در محافل مختلف در حضور مسئولان و مدیران ذی ربط از آن یاد می كنند، بروكراسی های گوناگون برای صدور مجوزها، موانع قانونی و مشوق های انگیزشی توسعه این نوع مشاغل است.
در حوزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مسئولان دولتی، قوانین جاری كشور در حوزه های قوانین حمایتی كار، بیمه ای و مالیاتی موانع رشد كسب و كارهای نوپا هستند كه به رغم این اعترافات اما هنوز سیاست گذاران اقدام عاجلی برای تسهیل قوانین و مقررات با رویكرد پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا نكرده اند.
اما با وجود موانع قانونی، جز در حوزه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی برای تسهیل آغاز كسب و كارهای جدید، اقدامی برای اصلاح قوانین موجود با رویكرد پشتیبانی از این نوع كسب و كارها صورت نگرفته است و با وجود جهش توسعه كسب و كارهای نوپا و استارت آپ در حدود یك دهه اخیر، همچنان سایه قوانین سنتی بر سر این نوع كسب و كارها سنگینی می كند. سرعت رشد استارت آپ ها خیلی بیشتر از تسهیل مقررات است در همین زمینه محمدعبده ابطحی، مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار(تكاپو) در وزارت كار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشار به روند اصلاح قوانین جاری كشور متناسب با رشد استارت آپ ها و كسب و كارهای نوپا تصریح كرد: فضای كلی كسب و كار كشور فارغ از سوژه استارت آپ ها یك فضای مساعد و مطلوب نمی باشد.
وی اضافه كرد: بالطبع با عنایت به اینكه كسب و كارهای نوپا در ایران نوع جدیدی از كسب و كارها هستند، قوانین، مقررات و بخش های تصمیم گیری هنوز نتوانسته اند خودرا با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد استارت آپ ها و كسب و كارهای نوپا خیلی بیشتر از اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات است.
ابطحی همین طور با تایید اینكه قوانین بیمه ای، مالیاتی و كار كشور متناسب با كسب و كارهای سنتی نوشته است، تصریح كرد: به رغم اینكه در بعضی موارد زمینه برای توسعه كسب و كارهای نوپا بسیار زیاد است، اما به علت قوانین سنتی، هر جا سیستم اداری كشور با كسب و كارهای جدید مواجه می شود ؛ اكثرا بازدارنده هستند.
وی درباره اینكه آیا مهمترین موانع قانونی پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا شناسایی شده است؟ اظهار داشت: یكسری از موارد از سال قبل احصاء شده اند اما پیگیری آنها اولویت بندی شده است بدین سان كه موضوعات بیمه ای و مالیاتی در اولویت رفع موانع كسب و كارهای نوپا قرار دارند؛ هر چند طی یكی دو سال قبل شرایط سهل
تر شده اما همچنان نیازمند اصلاحاتی برای رشد و پشتیبانی از كسب و كارهای جدید هستیم.
ابطحی درباره مهمترین و اصلی ترین مانع پیش روی متقاضیان راه اندازی كسب و كارهای نوپا اظهار داشت: سیستم دولتی كشور بسیار مبتنی بر مجوز است و در هر فرایندی باید یك مجوز از یك دستگاه گرفته شود. اینكه برای یك كسب و كار انواع مجوزها باید ستاندن شود بازدارنده است، در حالیكه در دنیا این نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری (ثبت) است.
صدور مجوز كسب و كارهای نوپا در كشور مبتنی بر مشاغل سنتی است
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو در وزارت كار، با اشاره به اینكه سیستم صدور مجوز كسب و كار در كشور نیز مبتنی بر كسب و كارهای سنتی شكل گرفته است، اظهار داشت: بعنوان مثال كسی كه در عرصه تولید محتوای دیجیتال می خواهد فعالیت كند، برای انتشار اثر خود باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت كند، در حالیكه امكان دارد صدور این مجوز زمان بر باشد و محتوای تولید شده ارزش زمانی و حتی فرصت بازار را از دست بدهد؛ یا اینكه رقبای جدید در این فاصله وارد شوند. وزارت ارشاد هم خیلی اهتمام كرد تا این سیستم را سازماندهی كند اما چون سیستم احراز صلاحیت ما برمبنای كسب و كارهای سنتی است این یك معضل پیش رو تلقی می شود.
وی تصریح كرد: ماهیت كسب و كارهای نوپا در خیلی از موارد وابسته به سرعت و نوآوری هستند و زمان حضور در بازار نیز مهم می باشد اما به علت اینكه سیستم صدور مجوز كسب و كارهای ما سنتی است، این سیستم از چابكی و سرعت مورد نظر برخوردار نیست.
ابطحی با اشاره به اینكه در بعضی موارد ایده های كسب و كارهای نو قربانی بروكراسی مجوزها می شوند، اظهار داشت: هر دستگاه و وزارتخانه ای متناسب با كسب و كارهای جدید در رابطه با آن دستگاه، بوسیله تعامل با تشكل ها یا تشكیل كارگروه های تخصصی با این كسب و كارها باید منعطف تر عمل كنند و در مقابل صدور مجوزها مقاومت نكنند.
معافیت كسب و كارهای نوپا از شمولیت بیمه تامین اجتماعی تا زمان پایداری شغل
ابطحی همین طور با اشاره به تهیه طرح نوآفرین از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب بخشنامه پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا در هیأت وزیران در امتداد اجرای این طرح اظهار داشت: بر طبق این آئین نامه، استارت آپ های نوپا مشروط به داشتن شرایطی همچون گردش مالی كمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، فعالیت حداكثر سه ساله و سهام داری همه فعالان، می توانند از یكسری معافیت های بیمه ای و مالیاتی معاف شوند.
وی افزود: برمبنای قانون كار در فعالیت اقتصادی كه رابطه كارفرما و كارگری حاكم باشد و كارگاه دارای كد كارگاهی باشد كارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای نیروی كار است اما در بعضی استارت آپ های تازه كار كه طراحان آن هنوز به توجیه اقتصادی طرح خود پی نبرده اند و به صورتی در مرحله راه اندازی اولیه كسب و كار خود هستند، در دوره ای كه هنوز درباب پایداری كسب و كار خود به نتیجه نرسیده اند از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی معاف می گردند و این یك تسهیل در پروسه است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اضافه كرد: در امتداد این نوع حمایت ها از استارت آپ هایی كه تازه فعالیت خودرا آغاز نموده اند، مقرر است سامانه ای با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شود تا مشروط به داشتن شرایطی كه در بخشنامه ذكر شده، بتوانند از یكسری معافیت ها و مشوق ها تا زمانی كه طرح و ایده خودرا رسما راه اندازی كنند و به یك ثباتی برسند، برخوردار شوند.
ابطحی با اشاره به اینكه مقدمات قانونمند شدن حمایت ها از استارت آپ ها از حدود یك سال و نیم پیش با محوریت وزارت ارتباطات و مشاركت ۵ وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد، اظهار داشت: این بخشنامه حدود دو ماه پیش در هیأت وزیران تصویب گردید.
وی اظهار داشت: این حمایت ها تنها قسمتی از مشكلات استارت آپ ها را پوشش می دهد و مربوط به استارت آپ هایی است كه اخیرا فعالیت خودرا آغاز نموده اند. اما باید حمایت ها و موانع قانونی درباب سایر كسب و كارهای نوپا كه رشد كرده اند نیز در دستور كار باشد.


منبع:

1398/05/13
19:54:27
5.0 / 5
4664
تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بیمه , توسعه
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است