معاون وزیر كار تشریح كرد؛

شرایط پرداخت تسهیلات اشتغال، بودجه اشتغال فراگیر پرداخت نشد

شرایط پرداخت تسهیلات اشتغال، بودجه اشتغال فراگیر پرداخت نشد كار و درآمد: معاون وزیر كار با تشریح جزئیات برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی، شرایط پرداخت این تسهیلات و همینطور مداخلات توسعه ای برای موفقیت اجرای طرح ها را اعلام نمود.


به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، عیسی منصوری در نشست مطبوعاتی تشریح برنامه های اشتغال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امسال یك برنامه اشتغال عام را در دستور كار قرار دادیم كه بعد از تصویب در دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالان و كارگزاران امر ابلاغ شد؛ همینطور یك برنامه خاص اشتغال هم تحت عنوان «برنامه پشتیبانی از توسعه و اشتغال مناطق روستایی و عشایری» در دستور كار است. وی با اشاره به ابعاد برنامه اشتغال فراگیر اظهار داشت: اشتغال پذیری یكی از جنبه های اصلی این برنامه است كه با استفاده از اجرای طرح كارورزی ویژه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و همینطور طرح آموزش در محیط كار واقعی اجرا میشود. همینطور كاهش هزینه آموزش با عرضه طرح مشوق های كارفرمایی برای جذب نیروی كار و عرضه یارانه دستمزد برای كارفرمایان در صورت جذب متقاضیان شغل در مناطق دارای نرخ بیكاری بالا از ابعاد برنامه اشتغال فراگیر هستند. منصوری ادامه داد: بعد دیگر «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه كسب و كار و تولید اشتغال پایدار مبتنی بر ظرفیت های هر استان در سطح ملی و روستایی است كه این ظرفیت ها تحت عنوان رسته های پراشتغال شناسایی و ابلاغ گردیده است. معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار اضافه كرد: برای برنامه اشتغال فراگیر علاوه بر مداخلات توسعه ای، عرضه تسهیلات همراه با یارانه در دستور كار است و برای این امر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانكی اختصاص پیدا كرده است كه این منابع صرفاً محدود به سال ۹۶ نخواهد بود و در سال آینده هم تداوم دارد. معاون وزیر كار به جزئیات اجرای برنامه حمایت و توسعه از اشتغال مناطق روستایی و عشایری اشاره نمود و اظهار داشت: قانون مربوط به اجرای این برنامه در تابستان امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تدوین آئین نامه اجرایی، دستورالعمل مربوطه اخیراً از جانب وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی به استان ها ابلاغ گردیده است. وی با تاكید بر اینكه مداخلات توسعه ای و پرداخت تسهیلات دو جنبه اصلی برنامه خاص اشتغال روستایی و همینطور برنامه اشتغال فراگیر هستند، ادامه داد: برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی سه گروه هستند. گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود كه مشمول سود ۱۰ درصدی پرداخت این تسهیلات هستند. گروه دوم هم مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود كه نرخ سود تسهیلات برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همینطور گروه سوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند كه مشمول تسهیلات با نرخ ۴ درصدی خواهند بود. منصوری اضافه كرد: برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، معادل ریالی یك و نیم میلیارد دلار به میزان حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد كه به همین میزان هم از سوی موسسات عامل باید برای پرداخت این تسهیلات تخصیص یابد كه در مجموع می توان گفت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات حمایت و توسعه از اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است. راه اندازی سامانه ثبت طرح های اشتغالزاوی همینطور از طریق اندازی سامانه مشترك برای ثبت طرح های اشتغال زا اطلاع داد و اظهار داشت: این سامانه تحت عنوان «كارا» از امروز افتتاح شد كه برای اجرای هر دو برنامه اشتغال فراگیر و روستایی در دسترس سرمایه گذاران و كارآفرینان بعنوان متقاضیان راه اندازی كسب و كار خواهد بود. در قالب این طرح، متقاضیان می توانند طرح های خویش را در سامانه عرضه كنند كه كمتر از یك ماه فرآیند بررسی طرح ها زمان خواهد برد. سپس طرح های ثبت شده در صورت تائید، برای پرداخت تسهیلات به بانك معرفی می گردند. منصوری ادامه داد: سرمایه گذاران و متقاضیان راه اندازی كسب و كار می توانند بر مبنای رسته های اولویت دار هر استان كه در سامانه به آنها اشاره شده است، طرح های خویش را ثبت كنند. معاون توسعه اشتغال و كارآفرینی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه در قالب برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۹۷ اشتغالزایی برای حدود یك میلیون نفر هدفگذاری شده است، اظهار داشت: برای سال جاری هم تا آخر سال، تولید ۹۵۱ هزار شغل پیش بینی شده است. همینطور برای اشتغال روستایی، منطبق با منابعی كه تابحال تخصیص پیدا كرده، تولید ۳۶۰ هزار شغل تا آخر امسال هدفگذاری شده است. البته تحقق این هدف، مشروط بر مداخلات توسعه ای، همگام با پرداخت تسهیلات خواهد بود. همچنان اعتباری برای اشتغال فراگیر تخصیص نیافته استوی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اینكه آیا تابحال منابعی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از جانب سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا كرده است؟ اظهار داشت: در تأمین منابع از حیث تخصیص اعتبار، برای پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر، محدودیت های بودجه ای داشتیم؛ به صورتی كه هنوز هیچ بودجه ای برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر تخصیص پیدا نكرده است كه امیدواریم برای سال ۹۷، این محدودیت منابع را نداشته باشیم. منصوری درباره كف و سقف برای پرداخت تسهیلات در قالب دو برنامه اشتغال فراگیر یا اشتغال روستایی اظهار داشت: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات قائل نشدیم، چون كه خیلی از متقاضیان، درخواست راه اندازی كسب و كارهای خرد هستند؛ ازاین رو به جهت اینكه مانع تراشی نشود، میزان حداقل برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است؛ در عین حال كه باید با ملاحظاتی، از انحراف منابع جلوگیری نماییم. معاون توسعه اشتغال و كارآفرینی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه تسهیلات اشتغالزایی هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی پرداخت خواهد شد، اضافه كرد: برای پرداخت تسهیلات اشتغال، تعاونی ها و شركت های سهامی خاص در اولویت هستند. وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح كارورزی و میزان جذب نیروی كار با اجرای این طرح اظهار داشت: این طرح ویژه جذب فارغ التحصیلان بیكار دانشگاهی است كه از حدود ۱۰۵ هزار نفر متقاضی واجد شرایط ثبت نام شده در سامانه كارورزی، ۲۵ هزار نفر جذب شدند یا در مرحله عقد قرارداد برای جذب بازار كار قرار دارند. منصوری با تاكید بر اینكه در فرآیند شناسایی و تعیین طرح های اشتغالزا كه از جانب متقاضیان عرضه می شود، اساساً فعالان جوانتر و دانش آموخته در اولویت قرار دارند، اظهار داشت: بعد از عرضه طرح توسط متقاضی، كمیته فنی استان، طرح مذكور را شناسایی و بر مبنای شاخص های مربوطه، امتیازدهی می شوند كه مجموع امتیازات می تواند شاخص اولویت طرح ها باشد. همینطور در قالب اجرای برنامه های اشتغال، همزمان افراد برای كسب مهارت های فنی و حرفه ای، به سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور معرفی خواهند شد. مكانیزم های جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغالمعاون توسعه اشتغال و كارآفرینی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه این نگرانی وجود دارد تا بر مبنای تجربیات طرح های گذشته، منابع تسهیلات اشتغال منحرف شوند، ادامه داد: ازاین رو تسهیلاتی كه برای اشتغال در یك بخش بعنوان مثال، پرورش دام و طیور پرداخت می شود، با دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت جهاد كشاورزی) توافق كردیم تا این تسهیلات صرفاً در همان حوزه باید به كار گرفته شوند و در صورتی كه متقاضی، منابع تسهیلات را در سایر منابع هزینه كند، مشمول یارانه سود نخواهد شد و باید تسهیلات را با نرخ سود متعارف بانكی (۱۸ درصد) بازپرداخت كند. وی با اشاره به اینكه در تضمین تخصیص منابع در سه محور، هدفگذاری لازم صورت گرفته است، اظهار داشت: زنجیره ارزش كسب و كار و حلقه های سرمایه گذاری در قالب رسته های پراشتغال هر منطقه شناسایی شده اند؛ ازاین رو از اینكه منابع در چه رسته ها و ظرفیت هایی متناسب با چه منطقه ای باید تخصیص یابند، مشخص هستند. علاوه بر این، آیتم دیگر این است كه كارآفرین نباید نگران جذب منابع صرفاً امسال باشد، چون كه تخصیص این منابع در سال بعد هم امكان پذیر است. هدفگذاری سوم هم پیش بینی نظام كنترل پیشرفت اجرای طرح ها توسط یك بازیگر سوم از سوی بخش خصوصی است. میزان پرداخت تسهیلات، ملاك اشتغالزایی نیستمنصوری با تاكید بر اینكه ملاك ما برای اجرای موفقیت طرح های اشتغالزا، جذب تسهیلات نیست، ادامه داد: ملاك ارزیابی ما، میزان اشتغال بوجود آمده در استان خواهد بود. معاون توسعه اشتغال و كارآفرینی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، میزان ضمانت برای تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته شده است. به صورتی كه صندوق های ضمانت دار در فرآیند پرداخت تسهیلات درگیر كردیم كه دو نقش را ایفا می كنند؛ یكی از اهداف این صندوق ها، نظارت بر عدم انحراف منابع و نقش دیگر هم تضمین تسهیلات دریافتی توسط متقاضیان در مناطق روستایی است، چون كه خیلی از متقاضیان این مناطق، وثیقه های با پشتوانه اسناد ثبتی ندارند. ازاین رو صندوق های ضمانت، از روش های لازم، تسهیلات این افراد را ضمانت می كنند. تأسیس دفاتر عرضه خدمات به نیروی كار شاغل در سه كشوروی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به آخرین وضعیت اعزام نیروی متخصص كار به خارج از كشور اظهار داشت: در این خصوص هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه صورت گرفته تا دفاتر عرضه نیروی خدمات به نیروی كار شاغل در سه كشور راه اندازی شود كه این دفاتر، وظایف جستجوی شغل در بازار هدف، مهارت های مورد نیاز نیروی كار و بهبود فرآیند و ثبات شغل را بر عهده دارند. معاون توسعه اشتغال و كارآفرینی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همینطور از توافق با وزارت علوم در سه حوزه اطلاع داد و اظهار داشت: در یك توافق كوتاه مدت، رشته های مورد نیاز فعلی برای بازار كار را شناسایی و اعلام كردیم. همینطور در بین مدت مقرر است در قالب توافقی مشخص شود چند درصد از افراد آموزش دیده در آموزش عالی در شغل متناسب با تحصیل و بازار كار، مشغول به كار شده اند. همینطور در توافق دیگر، مقرر است رشته های تحصیلی نظام آموزش عالی متناسب با نیاز بازار كار در سال های آینده اصلاح شود. منصوری با اشاره به اینكه از تابستان سال ۹۵ تا تابستان ۹۶ بر مبنای آمار رسمی مركز آمار ایران، ۸۴۱ هزار شغل در كشور بوجود آمده است، خاطرنشان كرد: البته بخش عمده ای از این اشتغال، شغل كم كیفیت بوده است؛ به این معنا كه بعنوان مثال یك فارغ التحصیل دانشگاهی در شغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به كار است و حس رضایت شغلی را ندارد. ضمن اینكه بخش قابل توجهی از اشتغال تولید شده، غیررسمی است. به این معنا كه دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای وی صادر نشده است. وی ادامه داد: در كشور ما بر مبنای شرایط بازار كار، انتظار می رود ۳۰ درصد از نیروی كار جذب شده دارای اشتغال غیررسمی باشد، اما اكنون بالای ۵۰ درصد از میزان اشتغال تولید شده، غیررسمی است.

1396/10/21
21:07:21
5.0 / 5
4661
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است