، گزارش،

با حادثه سانچی، قوانین نفتكش ها تغییر می كند

با حادثه سانچی، قوانین نفتكش ها تغییر می كند كار و درآمد: شنبه 16 دی ماه نفتكش ایرانی ˮسانچیˮ با بیش از 136 هزار تن میعانات گازی در آب های ساحل شرق چین با یك كشتی چینی به نام ˮسی اف كریستالˮ برخورد می كند. تمام خدمه سی اف كریستال جان سالم به در می برند، اما نفتكش ایرانی خبر از یك فاجعه می دهد، فاجعه ای به نام سانچی...


به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، 32 نفر از خدمه سانچی در این فاجعه مفقود می شوند. بعد از 9 روز پر التهاب، شعله سانچی در دریا و شعله امید در دل مردم ایران خاموش و سانچی غرق می گردد. همه 32 نفر پرسنل نفتكش ایرانی در این حادثه جان می بازند و دریا سانچی را در آغوش می كشد.
سانچی در یكی از نادرترین اتفاقات دریایی در تاریخ دریانوردی جهان غرق شد و از خود فقط 32 كشته و سوالات بی جواب فراوانی به جای گذاشت. سوالاتی كه شاید پاسخ آن ها را باید از زبان جعبه سیاه سانچی شنید. جعبه سیاهی كه هرچه بگوید، بازهم نمی تواند داغ سانچی را از دل ایران و خانواده های داغدار این حادثه بردارد اما شاید بازخوانی جعبه سیاه سانچی خیلی از سوالات بی جواب را جواب دهد.
در حادثه سانچی خطای انسانی به صورت 100درصدی محرز است
در این خصوص دكتر هومن حكیم زاده، دریانورد خوزستانی به ایسنا اظهار داشت: حادثه ای كه برای نفتكش سانچی رخ داد، هم اكنون حادثه ای ناشناخته است و عوامل بسیاری را باید در كنار هم قرار داد تا بتوان در مورد این حادثه صحبت كرد. قضاوت و اظهارنظر در مورد حادثه سانچی تا زمانی كه از اطلاعات بدست آماده مطمئن نباشیم، ممكن نیست اما خطای انسانی در این حادثه به صورت 100درصدی محرز است.
وی با اشاره به برخورد كشتی چینی به سمت راست كشتی سانچی، اظهار داشت: طبق قوانین دریایی حق تقدم با كشتی است كه از سمت راست می آید و می خواهد مستقیم برود. بر این اساس كشتی كه كشتی دیگر را در سمت راست خود می بیند، یا باید توقف كند و یا این كه مسیر كشتی خویش را تغییر دهد. در این زمینه ممكن است استثناءهایی باشد كه باید به آن ها هم توجه كرد.
مسئول عملیات دریایی و بازرگانی شركت ملی نفتكش در جزیره خارك خاطرنشان كرد: برای مثال می تواند یكی از استثناءها این باشد كه در سمت راست یا چپ كشتی محدودیتی از نظر تردد وجود داشته باشد و نتوان مسیر كشتی را به این دو سمت منحرف كرد. به خصوص در منطقه ای كه تردد كشتی ها بسیار زیاد است. شرایط در آن منطقه و در لحظه برخورد و پیش از آن مشخص نمی باشد و نمی توان به صورت دقیق در این زمینه اظهارنظر كرد.
حكیم زاده بیان كرد: افسران عرشه در ایران دوره های مختلفی دیده اند و هیچ نقصی از نظر آموزش های دریایی در كار آن ها نیست و مسیری كه سانچی از آن عبور می كرد را هم بارها و بارها طی كرده اند. كشتی سانچی آنقدر مدرن بوده كه انواع و اقسام هشدارها و اخطارها را اعلام می كند اما باید دید شرایط در آن محل به چه شكل بوده است كه این حادثه به وقوع پیوسته است.
سانچی 5 یا 6 بار این مسیر را به سمت چین و كره رفته است
وی در پاسخ به این سوال كه میعانات گازی آیا با كشتی هایی مانند كشتی سانچی جابه جا می شوند یا خیر؟ اظهار داشت: كشتی سانچی آنقدر مدرن بود كه هیچ محدودیتی برای حمل میعانات گازی نداشت. میعانات گازی سال ها است كه در مسیری كه سانچی از آن عبور می كرد، به كشورهایی مانند چین و كره حمل می گردد و كشتی سانچی هم 5 یا 6 بار همین مسیر را به سمت چین و كره رفته و برگشته است.
این دریانورد با اشاره به عبور كشتی سانچی از یك مسیر پرتردد و شلوغ در آب های چین، خاطرنشان كرد: مسیری كه سانچی در حال عبور از آن بود، مسیر همه كشتی ها است و هیچ مشكلی در این زمینه وجود ندارد. اگر كشتی ها از این مسیر تردد نمی كردند، اصلا این مسیر شلوغ نمی شد. این مسیر یكی از مسیرهای بهینه و از نظر دریانوردی ثابت شده است.
حكیم زاده عنوان كرد: همه كشتی هایی كه قصد سفر به شرق آسیا را دارند، همان مسیری را انتخاب می كنند كه سانچی در حال عبور از آن بود و صحبت های مطرح شده در مورد اینكه سانچی نباید از آن مسیر برای رسیدن به كشور چین استفاده می كرد، صحیح نیست. هیچ محدودیتی از نظر آبخوری در این مسیر وجود ندارد و حتی كشتی هایی بزرگتر از سانچی هم از آن عبور می كنند.
وی در مورد طراحی كشتی سانچی و محل قرارگیری مخازن حمل بار در آن، عنوان كرد: مخازن بارگیری كشتی سانچی، بعد از ساختمان 5 یا 6 طبقه كشتی قرار دارند. از آن قسمت به جلو، فضایی بر روی عرشه كشتی است كه از آن طریق تخلیه و بارگیری كشتی انجام می گردد و پمپ ها هم در آن قسمت مستقر شده اند و یك دیواره حائل میان قسمت انتهایی و ساختمان كشتی وجود دارد.
این دریانورد اظهار داشت: مخازن بارگیری در كشتی سانچی در سه ردیف افقی و در طول كشتی قرار دارند. اگر كشتی را به صورت طولی نگاه نماییم، در سمت راست كشتی مخازن سمت راست، در وسط مخازن بارگیری مركزی و در سمت چپ هم مخازن سمت چپ كشتی قرار دارند؛ كشتی سانچی یك كشتی مدرن و دارای دیواره های دوجداره بوده است.
میان جداره داخلی مخزن تا دیواره خارجی سانچی فاصله خالی 2 تا 2. 5 متری وجود داشت
حكیم زاده خاطرنشان كرد: در كشتی سانچی علاوه بر تفكیك مخازنی كه وجود داشته، جداره بیرونی كشتی از دو طرف فاصله ای حدود 2 تا 2. 5 متر تا دیواره مخزن داشته و دیواره كشتی دو جداره بوده است. میان جداره داخلی مخزن تا دیواره خارجی كشتی یك فاصله خالی وجود دارد تا در صورت برخورد یا حادثه شاهد خروج مواد از مخازن نباشیم. این فاصله خالی در زمانی كه در كشتی باری وجود ندارد، پر از آب می گردد تا كشتی دارای توازن شود.
نمی توان در مورد زمان انفجار سانچی نظر داد
وی در مورد احتمال انفجار مخازن كشتی سانچی در لحظه برخورد، اظهار داشت: نمی توان به هیچ وجه در مورد زمان انفجار كشتی اظهار نظر كرد. در قضیه حادثه سانچی باید حدس و گمان ها را كنار گذاشت، زیرا هم اكنون هیچ چیز مشخص نمی باشد و تا زمان باز شدن جعبه سیاه كشتی هم چیزی به صورت قطع مشخص نخواهد شد و نمی توان در مورد زمان انفجار سانچی هم نظر داد.
مسئول عملیات دریایی و بازرگانی شركت ملی نفتكش در جزیره خارك با بیان این كه تا زمانی كه كاپیتان كشتی، اجازه خروج از كشتی را به خدمه ندهد، كسی اجازه ترك كشتی را ندارد، اظهار داشت: قوانین ترك كشتی ها برای همه كشتی ها حدودا مشابه است و فقط به دستور كاپیتان می توان كشتی را ترك كرد. اگر قرار به ترك كشتی باشد، نفرات طبق برنامه ریزی ها و تمرینات قبلی كشتی را ترك می كنند. اینكه هر شخصی در هر جای كشتی كه باشد، از كشتی خارج شود نیست و همه چیز از قبل تمرین و مشخص شده است.
با حادثه ای كه برای سانچی رخ داد، قوانین نفتكش ها تغییر می كند
حكیم زاده تصریح كرد: با حادثه ای كه برای نفتكش سانچی رخ داد، به احتمال فراوان قوانین مربوط به كشتی های تجاری به خصوص كشتی های نفتكش در آینده تغییر خواهد نمود. این تغییرات بطور قطع در جهت حفظ ایمنی و جان انسان ها و همینطور جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی خواهد بود و صنعت كشتیرانی در این مساله بطور قطع ورود می كند. به نظر می آید با عنایت به سانحه سانچی، تغییراتی در قوانین بین المللی در مورد كشتی های نفتكش و نوع محموله آن ها پیش بیاید، اما مقرر است چه تغییراتی پیش بیاید به عهده سازمان جهانی دریانوردی خواهد بود.
حادثه سانچی یك اتفاق بسیار نادر بود
همچنین در این خصوص حمید چینی ساز كاپیتان خوزستانی كشتی های نفتكش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد كشتی چینی و نفتكش ایرانی پرداخت و اظهار داشت: اتفاقی كه برای نفتكش سانچی رخ داد، یك اتفاق بسیار نادر بود و می توان اظهار داشت كه خطای انسانی افسران عرشه هر یك از كشتی ها می تواند عامل این حادثه باشد، هرچند این مساله را تا زمانی كه جعبه سیاه هر دو كشتی باز نشود، نمی توان با قطعیت بیان كرد.
احتمال خاموش بودن رادار كشتی ها رد می شود
وی در مورد احتمال خاموش بودن رادارهای كشتی نفتكش ایرانی و كشتی چینی، عنوان كرد: منطقه ای كه نفتكش سانچی با كشتی چینی برخورد كرد، یكی از مناطق پرتردد است و منطقه ای نیست كه كشتی در آنجا رادار خویش را خاموش كند. این منطقه یه گذرگاه بسیار شلوغ و پرتردد است و امكان خاموش كردن رادار كشتی وجود ندارد.
چینی ساز عنوان كرد: امكان این كه نفتكش سانچی و یا كشتی چینی رادار خویش را در منطقه ای كه برخورد انجام گرفت، خاموش كرده باشند اصلا وجود ندارد؛ زیرا در آن منطقه تردد بسیار زیاد است. همینطور كشتی های كوچكی در آن محل تردد می كنند و هر دو كشتی برای آنكه برخوردی با این كشتی های كوچك نداشته باشند، باید رادارهای خویش را روشن بگذارند.
علت حادثه ممكن است خطای انسانی افسر عرشه هر كدام از كشتی ها باشد
وی در مورد علت احتمالی حادثه برخورد نفتكش سانچی با كشتی چینی، عنوان كرد: علت این حادثه ممكن است خطای انسانی افسر عرشه هر كدام از كشتی ها باشد كه در محاسبات خود دچار خطا شده باشند و این حادثه رقم خورده باشد. در این حادثه حتی اگر یكی از افسرهای این كشتی ها دچار خطا شده باشد، افسر كشتی دیگر را هم با خطا رو به رو می كند و سبب بروز چنین حادثه ای می گردد.
این كاپیتان ادامه داد: یكسری قوانین دریایی وجود دارد كه كشتی ها ملزم به انجام آن ها هستند اما اگر این قوانین اجرایی نشوند و یا به شكلی یك كشتی این قوانین را به درستی انجام ندهد، ممكن است برای كشتی های دیگر خطرساز شوند. تصادف میان كشتی ها در دریا امكان پذیر است اما این چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. این كه چه شرایطی وجود داشته كه نفتكش سانچی و كشتی چینی با یكدیگر برخورد داشته اند، تا زمان باز نشدن جعبه سیاه هر دو كشتی قابل تشخیص نیست اما خطای رخ داده در این حادثه یك خطای بسیار نادر است.
به احتمال فراوان در زمان تعویض شیفت خطاهای انسانی رخ داده است
چینی ساز با اشاره به این كه ساعت حادثه تصادف نفتكش سانچی حوالی ساعت 20 اعلام شده است، اظهار داشت: در استانداردهای جهانی معمولا ساعت20، ساعت تعویض شیفت ها است. كشتی ها بر مبنای طول جغرافیایی كه رد می كنند، ساعت خویش را تغییر می دهند و بر این اساس اگر ساعت هر دو كشتی در زمان حادثه بر روی ساعت 20 بوده باشد، به احتمال فراوان در زمان تعویض شیفت خطاهای انسانی رخ داده است كه سبب بروز چنین حادثه ای شده است اما این مساله فقط یك احتمال است و تا زمان باز نشدن جعبه سیاه هر دو كشتی نمی توان در این زمینه به درستی اظهار نظر كرد.
اگر فاصله كشتی ها بیشتر از سه مایل بود، امكان واكنش وجود داشت
این كاپیتان خوزستانی در مورد این كه اگر نفتكش سانچی و كشتی چینی یكدیگر را پیش از برخورد دیده باشند، احتمال واكنش و فرار از حادثه برای كشتی ها وجود داشته یا خیر؟ اظهار داشت: این مساله به فاصله ای كه هر دو كشتی یكدیگر را می بینند وابسته است. اگر فاصله ای كه كشتی سانچی و كشتی چینی یكدیگر را دیده باشند، بیشتر از سه یا چهار مایل بوده باشد، امكان واكنش و تغییر جهت برای كشتی ها وجود داشته اما اگر فاصله كمتر از این میزان بوده، امكان فرار برای كشتی با این عظمت در آن فاصله كوتاه وجود نخواهد داشت.
چینی ساز بیان كرد: كشتی سانچی اگر می خواست عكس العملی از خود نشان دهد، باید در فاصله ای بیشتر از سه یا چهار مایلی كشتی چینی را می دید و از خود واكنش نشان می داد، زیرا در غیر این صورت كار برای كشتی سانچی خیلی سخت می شد. اگر حتی هر دو كشتی یكدیگر را دیده باشند اما در فاصله ای نزدیكتر از این میزان بوده باشد، امكان فرار و عكس العمل كشتی با عنایت به عظمت آن وجود نداشته است.
هرچند تا زمان باز شدن جعبه سیاه كشتی سانچی نمی توان در مورد حادثه ای كه رخ داده است به صورت 100درصدی اظهار نظر كرد اما در مورد حادثه ای كه برای این نفتكش رخ داد، مسایل و شائبه های فراوانی همچون كم كاری كشور چین عنوان شد. آن زمانی كه شعله سانچی دل مردم ایران را آتش زده بود، آن ها اندك امیدی به زنده ماندن عزیزانشان داشتند، اما مطرح شدن مسایل شبهه برانگیزی همچون بد بودن شرایط آب و هوایی، انتشار گازهای سمی و تاریك شدن هوا از جانب كشور چین كه سبب توقف عملیات اطفای حریق و جست و جو را برای پیدا كردن خدمه مفقود شده كشتی می شد امید را در دل مردم كشت و احتمال كم كاری در حادثه سانچی قوت گرفت.
وی اضافه كرد: این بهانه آوردن چینی ها، شائبه هایی را به وجود آورد كه آن ها با عنایت به اینكه خدمه كشتی سی اف كریستال از حادثه جان سالم به در برده اند، علاقه چندانی برای به خطر انداختن خود ندارند و ترجیح می دهند تا میعانات نفتی كه در دریا رها شده است، در آتش بسوزد تا آلودگی كمتری به سواحل چین و محیط زیست این كشور وارد شود. در نهایت با فشارهایی كه از جانب مقامات ایرانی وارد شد، دولت چین عملیات جست و جوی مفقودین را جدی گرفت اما برای این كار دیر شده و آب از سر سانچی گذشته بود.
دنیا همكاری بسیار ضعیفی با ایران برای حل مشكل سانچی داشت
در این زمینه هدایت الله خادمی، نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: اتفاقی كه برای نفتكش سانچی رخ داد، در آب های بین المللی بود و به این دلیل از جامعه جهانی انتظار داشتیم تا در ساعت های اولیه وارد عمل می شدند و كمك می كردند تا شاهد این فاجعه نباشیم.
وی با بیان این كه نفتكش سانچی دارای صدها سیستم اخطار دهنده الكترونیكی و ایمنی بود، اضافه كرد: دنیا كمك و همكاری بسیار ضعیفی با ایران برای حل این مشكل داشت.
نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان كرد: كشور چین در این زمینه توضیحات خویش را دارد. این كشور در زمان حادثه عنوان می كرد كه گاهی ارتفاع موج در دریا به بیش از 7 متر می رسد و امكان اینكه وارد منطقه شد، وجود نداشت.
خادمی ادامه داد: مساله دیگری كه كشور چین مطرح می كند آن است كه می دانستیم بعد از انفجار در ساعت های اولیه همه خدمه كشتی سانچی از بین رفته اند و در این زمینه همه تلاش خویش را انجام دادیم اما انتشار گازهای سمی اجازه فعالیت بیش از آن را به ما نمی داد.
وزارت امور خارجه باید در حادثه سانچی عملكرد بهتری از خود نشان می داد
وی با بیان این كه انتظار داشتیم وزارت امور خارجه در دیپلماسی این مساله بهتر عمل كند، اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید در این زمینه عملكرد بهتری از خود نشان می داد. همینطور صدا و سیما هم باید بهتر و سریعتر این مساله رسانه ای می كرد.
نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان كرد: سانچی باید یك درس برای ما باشد و باید بررسی كرد كه چرا این اتفاق برای نفتكش ایرانی در آب های چین رخ داد. باید تلاش شود تا جعبه سیاه هرچه سریعتر باز شود و دید كه جعبه سیاه سانچی چه مسایلی را برای ما روشن می كند.
خادمی بیان كرد: جعبه سیاه خیلی از شبهاتی كه در مورد حادثه سانچی وجود دارد را حل می كند و به ما پاسخ می دهد. مردم هنوز قانع نشده اند كه یك كشتی به این عظمت با برخوردی به راحتی آتش گرفته است و بطور قطع جعبه سیاه می تواند خیلی از این مسایل را روشن كند.

طبیعی بود كه دولت چین دوست داشته باشد تا میعانات گازی در سانچی بسوزد
وی با اشاره به عملكرد دولت چین در حادثه سانچی اظهار نمود: طبیعی بود كه دولت چین دوست داشته باشد تا میعانات گازی در كشتی سانچی بسوزد تا این كه وارد دریا و سبب آلودگی زیست محیطی در دریا شوند.
نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس تصریح كرد: نمی توان اظهار داشت كه این مساله سبب شده تا دولت چین اقدامات و عملكرد ضعیفی را در حادثه سانچی داشته باشد اما شاید توانایی كشور چین در همین حد بود و نمی توانست عملكرد بهتری در این خصوص داشته باشد.
یكی دیگر از شائبه هایی مطرح شده در مورد حادثه سانچی، زمان انفجار در این نفتكش است. این كه مخازن سانچی در لحظه برخورد با سی اف كریستال چینی منفجر شده اند یا انفجار بعد از برخورد و با گذشت زمان رخ داده است كه هم اكنون به صورت قطع مشخص نمی باشد و كارشناسان در این زمینه نمی توانند به صورت 100درصدی اظهار نظر كنند. سانچی با بیش از 136هزار تن میعانات گازی در شرق آسیا با یك كشتی چینی برخورد كرد. میزان فرار بودن میعانات گازی بسیار بالا است اما در این زمینه با عنایت به طراحی مخازن سانچی نمی توان درمورد انفجار در لحظه تصادف سانچی نظر داد.
در همین رابطه علی گویینی، یك كارشناس كشتی های نفتكش در گفت وگو با ایسنا در مورد حادثه رخ داده برای كشتی نفتكش سانچی اظهار داشت: معمولا كشتی هایی كه فرآورده نفتی حمل می كنند، متفاوت هستند، آن هم به علت حفظ كیفیت فرآورده است. در این زمینه ساختار كشتی هیچ تفاوتی با سایر نفتكش ها ندارد، بلكه فقط نفتكش به حمل فرآورده های نفتی اختصاص یافته است و برای حمل محصولات دیگر از آن ها استفاده نمی گردد.
وی اضافه كرد: فقط كشتی هایی كه گازهای LPG و CNG را حمل می كنند از نظر ساختاری متفاوت هستند و نفتكش سانچی كه در حال حمل میعانات گازی بود، به درستی برای حمل این محصول انتخاب شده بود و هیچ مشكلی از نظر ساختاری و طراحی برای حمل میعانات گازی نداشت.
این كارشناس خاطرنشان كرد: مخازن كشتی سانچی دو جداره بودند و یك فاصله ای از بدنه كشتی تا مخزنی كه در آن میعانات گازی بوده، وجود دارد. این فاصله در كشتی هایی مانند كشتی سانچی حدود 2تا 5متر است، اما در این زمینه در مورد اینكه در لحظه برخورد امكان انفجار مخازن وجود دارد یا خیر نمی توان به صورت قطعی اظهار نظر كرد.
گویینی عنوان كرد: در برخوردی كه میان سانچی و كشتی چینی رخ داد، با عنایت به شواهد و محل برخورد كشتی چینی با نفتكش ایرانی، به نظر می رسد كه بر مبنای قوانین دریایی سانچی مقصر است. در سمت راست كشتی یك چراغ سبز وجود دارد كه اگر كشتی ای این چراغ را ببیند، با عنایت به این كه چراغ سبز است، یعنی حق تقدم با آن -كشتی مقابل- است. كشتی چینی در این حادثه به سمت راست سانچی برخورد كرده، یعنی جایی كه چراغ سبز به سمت كشتی چینی بوده و با عنایت به قواعد دریایی حق با كشتی چینی بوده است.
وی ادامه داد: برپایه این شواهد می توان احتمال داد كه در این حادثه سانچی مقصر است هرچند تبصره ای هم در این خصوص وجود دارد. در این زمینه كشتی هایی كه بزرگتر هستند، می توانند با مكالمه رادیویی با كشتی كوچكتر هماهنگ كنند تا ابتدا كشتی بزرگتر عبور كند. در این حادثه اگر فرض نماییم كه آن مكالمه رادیویی میان دو كشتی وجود نداشته باشد، سانچی مقصر است اما به علت آنكه از شرایط و مكالمه های میان دو كشتی بی اطلاع هستیم تا زمان باز نشدن جعبه سیاه نمی توان در مورد مقصر این حادثه نظر قطعی داد.
به نظر می رسد خدمه سانچی فرصت نكرده اند تا از كشتی خارج شوند
این كارشناس در مورد ترك یا عدم ترك كشتی توسط سرنشینان سانچی عنوان كرد: در این زمینه نمی توان نظر قطعی داد اما اگر بعد از برخورد دو كشتی با یكدیگر، سانچی منفجر نشده و كاپیتان و خدمه كشتی زنده بودند، بطور قطع كاپیتان برای نجات جان آن ها دستوراتی داده است. در این زمینه اگر بخواهیم با عنایت به شواهد موجود نظر دهیم، به نظر می رسد كه بعد از برخورد انفجار رخ داده و خدمه فرصت نكرده اند تا از كشتی خارج شوند.
گویینی تصریح كرد: در تصاویری كه از سانچی انتشار یافته است، قایق نجات سانچی در محلی كه باید باشد، قرار ندارد اما در آن محل كابل های نگه دارنده قایق نجات در جای خود قرار دارند و این مساله به معنای آن است كه قایق نجات در اثر انفجار از بین رفته است زیرا اگر قایق نجات از جانب خدمه آزاد می شد و در دریا می افتاد، كابل های نگهدارنده قایق نباید در وضعیتی كه در عكس ها مشخص است، باشند و باید در محلی پایین تر از وضعیت كنونی قرار داشته باشند.
بعد از گذشت 9 روز از جنگ آب و آتش در شرق آسیا، سرانجام سانچی در آغوش دریا آرام گرفت و آب مثل همیشه آتش را از پای درآورد. در مورد این حادثه ابهامات و شائبه های فراوانی مطرح است اما پاسخ این مسایل را فقط می توان در جعبه سیاه سانچی و یا بعد از بررسی های دقیق تر كارشناسان بدست آورد. این كه در این حادثه نفتكش ایرانی مقصر بوده یا كشتی چینی مساله ای است كه بعد از بررسی های كارشناسی و بازخوانی جعبه سیاه سانچی می توان درباره آن نظر داد اما همین بس دردناك كه در این حادثه 32 نفر خدمه سانچی جان باختند و دریا میزبان خوبی برای سانچی نبود.
جعبه سیاه سانچی هم اكنون برای بازخوانی به بندر شانگهای چین منتقل شده است. این جعبه با عنایت به قوانین ثبت شده در كنوانسیون های بین المللی باید به كشوری كه كشتی در آن به صورت رسمی ثبت شده تحویل داده شود و در این زمینه با عنایت به این كه سانچی در یكی از بنادر كشور پاناما به ثبت رسیده است باید جعبه سیاه سانچی به این كشور تحویل داده شود و مسئولان پاناما هم طبق قوانین موظف می باشند تا اطلاعات ثبت شده در این جعبه را به صورت كامل به ایران ارائه نمایند. در این خصوص هنوز زمان باز شدن جعبه سیاه به صورت قطعی مشخص نمی باشد اما كشتی شكستگان سانچی، چشم به راه حرف هایی هستند كه مقرر است از دهان جعبه سیاه سانچی بشنوند. جعبه ای كه شاید بتواند حقایق سانچی را برای ملت ایران بازگو كند اما داغ بر دل نشسته سانچی تا ابد بر دل دریا خواهد ماند.
گزارش از: شایان حاجی نجف، خبرنگار ایسنا، منطقه خوزستان1396/10/30
15:13:22
5.0 / 5
5072
تگهای خبر: شركت , عملكرد
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است