خانه های زیر ۴۵۰ میلیون تومان در صدر

پرفروش ترین آپارتمان ها در پایتخت كدام است؟

پرفروش ترین آپارتمان ها در پایتخت كدام است؟ به گزارش كار و درآمد خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با سهم ۱۵.۶ درصد از كل معاملات در مهرماه ۱۳۹۸ بازار مسكن شهر تهران، بالاترین تقاضا را در میان دامنه های قیمتی به خود اختصاص دادند.


به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، از نظر ارزش كلی، خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان، از نظر ارزش هر متر مربع، خانه های در دامنه قیمتی ۶ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع و از لحاظ متراژ، آپارتمان های ۵۰ تا ۶۰ متر در مهرماه سال جاری بیشترین تقاضا را در بازار مسكن شهر تهران به خود اختصاص داده اند. بررسی ها نشان داده است خانه های در گروه قیمتی ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان را می توان در مناطق۷، ۹ تا ۲۱ و بعضی محله های دو منطقه ی ۴ و ۸ پیدا كرد. با این وجود بیشترین تراكم منطقه ای معاملات ملك در مهرماه ۱۳۹۸ به ترتیب در سه منطقه ۵، ۴ و ۲ بوده كه بجز منطقه ۴ در دو منطقه ی دیگر شانس چندانی برای یافتن خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان نخواهید داشت.
مهرماه امسال واحدهای مسكونی در دامنه قیمتی ۶ تا ۱۰.۵ میلیون تومان در هر متر مربع ۳۳ درصد از كل قراردادهای خرید و فروش مسكن شهر تهران را در بر گرفتند. خانه های در بازه قیمتی ۱۰.۵ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع هم ۲۴ درصد معاملات را شامل شده اند. هم چنین ۵۸.۳ درصد آپارتمان ها با قیمتی كمتر از متوسط قیمت شهر تهران (۱۲.۷ میلیون تومان) معامله شده اند. به صورت كلی خانه های در دامنه قیمتی ۶ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع ۶۴ درصد معاملات شهر تهران در مهرماه سال جاری را به خود اختصاص داده اند.
نكته جالب توجه این كه با وجود جهش سنگین قیمت مسكن ۵.۲ درصد معاملات مربوط به واحدهای با قیمت كمتر از ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.
توزیع منطقه ای خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون در تهران محله متراژ سن و امكانات قیمت (تومان) جوادیه ۵۴ ۵ سال ـ امكانات كامل ۴۳۴ میلیون یاخچی آباد ۵۵ نوساز ـ آسانسور، پاركینگ ۴۴۰ میلیون آهنگ ۴۷ ۶ سال ـ امكانات كامل ۴۵۰ میلیون نواب ۶۰ ۲ سال ـ امكانات كامل ۴۰۰ میلیون وحیدیه ۴۸ ۱۶ سال ـ امكانات كامل ۳۹۵ میلیون مهرآباد جنوبی ۵۰ ۱۵ سال ـ پاركینگ، انباری ۳۸۰ میلیون نظام آباد ۴۵ ۷ سال ـ پاركینگ، انباری ۴۱۰ میلیون شادآباد ۴۰ ۱۱ سال ـ پاركینگ ۲۸۰ میلیون تهرانپارس ۵۰ ۱۵ سال ـ انباری ۴۱۰ میلیون نارمك ۳۸ ۳ سال ـ بدون امكانات ۳۷۹ میلیون طرشت ۵۲ ۱۵ سال ـ انباری ۴۲۰ میلیون خانه های كوچك متراژ در صدر معاملات
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده برحسب سطح زیربنا در مهرماه ۱۳۹۸ هم نشان داده است بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسكونی ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۴.۲ درصد اختصاص داشته است. واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۲ و ۱۱.۸ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. مطابق اعلام بانك مركزی در مجموع در این ماه واحدهای مسكونی با سطح زیربنای كمتر از ۸۰ متر مربع ۵۴.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
بیشترین معاملات در خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان
از جانب دیگر توزیع فراوانی معاملات برحسب ارزش هر واحد از آن حكایت می كند كه واحدهای مسكونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان با اختصاص ۱۵.۶ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ و ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان هم به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۱.۸ و ۹.۷ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در مجموع در این ماه حدود ۵۳.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسكونی با ارزش كمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.


تراكم تقاضا در مناطق ۵، ۲ و ۴
علیرغم این كه معمولا بیشترین قراردادهای خرید و فروش به ترتیب در مناطق ۵ و ۴ تهران انجام می شود اما در مهرماه رتبه دوم به منطقه ۲ اختصاص پیدا كرد. توزیع تعداد معاملات در مناطق مختلف پایتخت از آن حكایت می كند كه در مهرماه ۱۳۹۸ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ در غرب تهران با سهم ۱۵.۱ درصدی از كل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود مختص كرده است. هم چنین مناطق ۲ در شمال غرب و ۴ در شمال شرق به ترتیب با سهم های ۹ و ۷.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۰.۸ درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱، ۱۴، ۸ و ۶) بوده و ۱۲ منطقه ی باقی مانده ۲۹.۲ درصد از كل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
شكست بازار مسكن در مناطق پرتقاضا
در حالیكه آمار مهرماه گویای افزایش ناچیز ۰.۴ درصدی قیمت مسكن شهر تهران است، خط سیر بازار به سمت كاهش قیمت تمایل دارد. مهرماه امسال قیمت مسكن در شش منطقه از ۱۰ منطقه پرتقاضای شهر تهران ۶.۲ درصد كاهش پیدا كرد و بنابراین رشد ۵.۴ درصدی قیمت در چهار منطقه پرتقاضا نتوانست بر معدل كل تأثیر چندانی ایجاد كند. این در شرایطی است كه پیشبینی می شد با عنایت به ثبات نرخ ارز، سیاست های انبساطی سیستم بانكی و ورود نخستین گروه از متقاضیان مصرفی به بازار مسكن شاهد رونق نسبی در بازار باشیم. كارشناسان روند قیمت ها در بازار مسكن را نزولی ارزیابی می كنند.
قیمت مسكن در شش منطقه از مناطق ۲۲گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ كه مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسكن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه كاهش یافت؛ به صورتی كه متوسط هر متر مربع مسكن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه كاهش پیدا كرد. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ كه جزو ۱۰ منطقه ی پرتقاضا به حساب می آید و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.
مهرماه امسال متوسط قیمت مسكن در منطقه ۱ معادل ۷.۶ درصد، منطقه ۲ معادل ۹ درصد، منطقه ۶ معادل ۰.۵ درصد و منطقه ۸ معادل ۴.۳ درصد افزایش پیدا كرد. با این وجود در ماه های قبل قیمت خانه در این مناطق كاهش محسوسی پیدا كرده بود و با عنایت به افت ۶۴ درصدی معاملات نسبت به مهرماه پارسال، نوسانات ماهیانه قیمت در مناطق مختلف تهران نمی تواند ملاك مناسبی برای ارزیابی بازار مسكن باشد. شرایط كلی گویای آن می باشد كه بازار به ثبات قیمتی نزدیك شده اما برخی كارشناسان معتقدند كه تا آخر سال شیب قیمت ها نزولی خواهد بود.1398/08/14
10:08:26
5.0 / 5
4630
تگهای خبر: بانك , سیستم , فروش , مسكن
این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است